Jump to content
Click or hover over image to zoom in

Google Drive Unlimit

(0 reviews)
$15/month
Tài khoản theo tên miền của bạn. Sử dụng trên hệ thống Google Business. Không giới hạn dung lượng lưu trữ dữ liệu cho các dịch vụ: Drive, Photos, Mail. Sử dụng dịch vụ Google Vault dùng lưu trữ và gửi email không giới hạn. Được bật tất cả dịch vụ liên quan như: Youtube, Hangout, Blogger, Sites,… Tính năng hẹn giờ chia sẻ dữ liệu cho một tài khoản khác. Và nhiều tính năng kèm theo nữa.

 Share

About Google Drive Unlimit

  • Tài khoản theo tên miền của bạn.
  • Sử dụng trên hệ thống Google Business.
  • Không giới hạn dung lượng lưu trữ dữ liệu cho các dịch vụ: Drive, Photos, Mail.
  • Sử dụng dịch vụ Google Vault dùng lưu trữ và gửi email không giới hạn.
  • Được bật tất cả dịch vụ liên quan như: Youtube, Hangout, Blogger, Sites,…
  • Tính năng hẹn giờ chia sẻ dữ liệu cho một tài khoản khác.
  • Và nhiều tính năng kèm theo nữa.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...