Jump to content
Click or hover over image to zoom in

Google Drive Education

(0 reviews)
$5.00 and $3.00 per year
Tài khoản theo tên miền cố định của tapilu @google.edu.vn Không giới hạn dung lượng lưu trữ dữ liệu cho các dịch vụ: Drive, Photos, Mail. Sử dụng dịch vụ Google Vault dùng lưu trữ và gửi email không giới hạn. Được bật tất cả dịch vụ liên quan như: Youtube, Hangout, Blogger, Sites,… Tính năng hẹn giờ chia sẻ dữ liệu cho một tài khoản khác. Và nhiều tính năng kèm theo nữa.

About Google Drive Education

  • Tài khoản theo tên miền cố định của tapilu @google.edu.vn
  • Không giới hạn dung lượng lưu trữ dữ liệu cho các dịch vụ: Drive, Photos, Mail.
  • Sử dụng dịch vụ Google Vault dùng lưu trữ và gửi email không giới hạn.
  • Được bật tất cả dịch vụ liên quan như: Youtube, Hangout, Blogger, Sites,…
  • Tính năng hẹn giờ chia sẻ dữ liệu cho một tài khoản khác.
  • Và nhiều tính năng kèm theo nữa.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...