Jump to content

ASIA 82: Phạm Đình Chương: Mộng Dưới Hoa 1.0.0

   (0 reviews)
Sign in to follow this  

About This File

SONG LIST ASIA 82 

1/ Sáng Rừng - Cardin, Cat Lynh, Ngọc Anh Vi, Ngô Khải Anh
2/ Ngựa phi đường xa - Hoàng Anh Thư & Lê Quốc Tuấn 
3/ Được mùa - Dạ Hương, Hoàng Anh Thư, Khả Linh, Phương Trang, Huệ Thy, Bích Đào
4/ Mộng dưới hoa - Xuân Phú 
5/ Mười Thương - Khả Linh, Leon Vũ 
6/ Thuở ban đầu - Cát Lynh & Triệu Khắc Vinh
7/ Mắt buồn - Anh Tuấn & Dạ Hương
8/ Xóm đêm - Thanh Lan 
9/ Đêm cuối cùng - Diễm Ngân
10/ Người đi qua đời tôi - Duy Thành 
11/ Nửa hồn thương đau - Hồ Hoàng Yến
12/ Đón Xuân - Ngọc Anh Vi 
13/ Anh đi chiến dịch - Thế Sơn
14/ Lá thư người chiến sĩ - ĐặngThế Luân
15/ Trường ca Hội Trùng Dương - Lê Uyên, Huệ Thy & Bích Đào 
16/ Cho thành phố mất tên - Anh Tuấn, Lê Quốc Tuấn, Triệu Khắc Vinh & Thế Sơn
17/ Đợi chờ - Phương Trang
18/ Quê Hương là người đó - Diễm Liên 
19/ Đêm nhớ trăng Sài Gòn - Lệ Thu
20/ Tiếng dân chài - Hoàng Quân 

 

 


What's New in Version 1.0.0

Released

ASIA_82_DVD_songlist.jpg

PosterAsia_82a.jpg
User Feedback

Create an account or sign in to leave a review

You need to be a member in order to leave a review

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

There are no reviews to display.

×