Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. Yesterday
  2. Last week
  3. Xin chào các bạn! Hiện tại Tapilu đã và đang đăng tải rất nhiều file, đa phần các file chưa được mục lục, gắn tag cụ thể. Nhằm hoàn thiện Tapilu.net thành một cộng đồng chia sẻ đam mê Âm Nhạc, Điện Ảnh chuẩn mực, Tapilu cần đến sự giúp đỡ các bạn góp chung một cánh tay để hoàn thiện nội dung. Tapilu dự kiến lập 1 nhóm khoảng 30 bạn phân loại hỗ trợ gắn tag, copy nội dung album từ discogs.com để thể hiện album chính xác hơn. Nghĩa vụ, quyền lợi các bạn tham gia vào nhóm này gồm như sau: Nghĩa vụ: Cập nhật nội dung album tại 03 chuyên mục: Việt Nam; Hòa Tấu; Nhạc Quốc Tế.
  4. Earlier
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...