Jump to content

Đăng ký thành viên diễn đàn

Nobita

Đăng ký thành viên chỉ áp dụng cho email của hệ thống với tên miền riêng. Việc đăng ký email được thực hiện theo hình thức thu phí thường niên. Chi phí đăng ký email 150.000 đồng/email/năm. Quyền lợi của việc đăng ký email được thể hiện tại bài viết này.

×
×
  • Create New...